Serveringspersonal

Vi förmedlar duktig och rutinerad serveringspersonal till ert arrangemang.

Priset per timme inkluderar lön, arbetsgivaravgifter, OB-ersättning, försäkringar samt semesterersättning.

Serveringspersonal 325 kr (290:- exkl. moms)/arbetstimma

Arbetsledare/Hovmästare – vid beställningar med mer än tre
serveringspersonal eller vid önskemål om specifik personal. 375 kr (335:-
exkl. moms)/arbetstimma

Minimidebitering Vardag 5 tim. Lördag 6 tim.

Kock på plats 375:-(335:- exkl. moms)/arbetstimma.

Timtiden debiteras från vårt kök i Norrköping vid ev. resa.